24ωρη Προστασία

Η KARATZAS PROTECT  διαθέτει Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων Συναγερμού Εικόνας και Ήχου με τον οποίο παρακολουθεί, ελέγχει και αρχειοθετεί σε 24ωρη βάση χιλιάδες σήματα από συναγερμούς και συστήματα CCTV,  που είναι εγκατεστημένα στο χώρο του συνδρομητή, μέσω τηλεφωνικής γραμμής PSTN, ISDN, GSM/GPRS, INTERNET TCP/IP και WIRELESS.

Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό της, που έχει ειδικευτεί στον τομέα υψηλής ασφαλείας, με σύστημα μηχανογράφησης προηγμένης τεχνολογίας.

καρατζας υπηρεσιεσς ασφάλειας - φύλαξης τρίκαλα αντιπρόσωπος crow
καρατζας υπηρεσιεσς ασφάλειας - φύλαξης τρίκαλα αντιπρόσωπος crow cms περιπολικα

Εναρμονισμένη με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις

Η ΚΑΡΑΤΖΑΣ PROTECT πιστή στην φιλοσοφία της για ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, και εναρμονισμένη με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσία: Α) ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ και  Β) ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Η οπτική επιβεβαίωση συναγερμού πραγματοποιείται από το κέντρο λήψης εικόνας και ήχου με το οποίο η ΚΑΡΑΤΖΑΣ PROTECT επιτηρεί on line την επιχείρησή σας μέσω INTERNET.

Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε άμεση οπτική επαφή με το χώρο σας όταν εκδηλωθεί συναγερμός, κατά βάση την ώρα που δεν λειτουργεί η επιχείρηση ή κατά την ώρα που λειτουργεί και λάβουμε σήμα κινδύνου από το μπουτόν ληστείας. Η εικόνα που λαμβάνουμε καταγράφεται στους υπολογιστές μας και κατά περίπτωση  παραδίδεται αντίγραφο στον πελάτη και στην Αστυνομία, εφόσον ζητηθεί. Με αυτόν τον τρόπο αποστέλλεται έγκαιρα βοήθεια και δεν χάνουμε το video σε περίπτωση απώλειας του σκληρού δίσκο από το μηχάνημα καταγραφής (DVR).

Οι χειριστές του κέντρου λήψης μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικές περιπολίες στον χώρο σας, εσωτερικά ή εξωτερικά τις ώρες που θα συμφωνηθούν και όταν φυσικά η επιχείρηση είναι κλειστή και ο συναγερμός είναι σε λειτουργία.

Πρόκειται για την υπηρεσία η οποία αποστέλλει περιπολικό όχημα στο συντομότερο δυνατό χρόνο, σε κάθε σήμα συναγερμού, που θα ληφθεί από σύστημα συνδεδεμένο με το κέντρο Λήψης & Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού εικόνας και ήχου, καθημερινά 365 ημέρες το χρόνο.

Τα οχήματα είναι πλήρως εξοπλισμένα και επανδρωμένα από ένστολο προσωπικό ασφαλείας και καθοδηγούνται από το κέντρο επιχειρήσεων της ΚΑΡΑΤΖΑΣ  PROTECT μέσω ασυρμάτου UHF, στα οποία δίνονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες ώστε να γίνει πλήρης και γρήγορος  έλεγχος στον προστατευóμενο χώρο.

Οι φύλακες  έχουν άριστη γνώση της πόλης και της περιφέρειας. Βοηθός τους στο θέμα του εντοπισμού του χώρου που χρήζει άμεσης επέμβασης είναι και ένα προηγμένο σύστημα  γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης  (GPS) το οποίο είναι εγκατεστημένο στο περιπολικό όχημα.

Σήματα & Ενέργειες

Όταν παραβιαστεί ο φυλασσόμενος χώρος τότε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού αντιλαμβάνεται τη φύση και τη θέση της παραβίασης και ειδοποιεί άμεσα το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Σε 24ωρη βάση, οι χειριστές παρακολουθούν τη ροή των σημάτων με τη χρήση ειδικού τερματικού εξοπλισμού συνδεδεμένου με  ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ειδικού λογισμικού. Έτσι αξιοποιούν το κάθε σήμα που λαμβάνουν και προβαίνουν στις απαιτούμενες και ενδεδειγμένες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές διαφέρουν ανάλογα με το κάθε σήμα.

Επίσης, υπάρχουν σήματα διαδικασιών, σήματα ελέγχου, σήματα καλής λειτουργίας. Ο κάθε συνδρομητής μπορεί ελεύθερα να επιλέξει ποια από τα σήματα του συστήματος ασφαλείας θα λαμβάνονται στο 24ωρο Κέντρο Λήψεως Σημάτων.

Μέσω του υπολογιστή, ο κάθε χειριστής γνωρίζει άμεσα και με ακρίβεια τη διεύθυνση και τη θέση του φυλασσόμενου χώρου του συνδρομητή μας και έτσι υποδεικνύει και κατευθύνει ταχύτατα και με ακρίβεια τα περιπολικά, τα ασθενοφόρα και τα πυροσβεστικά οχήματα. Όλες οι ενέργειες και οι χρόνοι αντίδρασης καταγράφονται και είναι στη διάθεση του συνδρομητή κατόπιν αιτήματος.

Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η Άμεση Δράση (100), ή το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα , ο συνδρομητής μας, ή τα τηλέφωνα βοηθείας (τα οποία ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει εγγράφως) με αστική, υπεραστική ή κλήση προς κινητό τηλέφωνο.

Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και ο συνδρομητής μας ή τα τηλέφωνα βοηθείας.

Στην περίπτωση αυτή, ο συναγερμός στον προστατευόμενο χώρο είναι σιωπηλός και το σήμα που λαμβάνει η Karatzas protect αξιοποιείται ως ανωτέρω, ενημερώνοντας την Άμεσο Δράση για το υπέρ επείγον του περιστατικού και την απειλή κατά της ζωής του συνδρομητή.

Και σε αυτήν την περίπτωση, το σήμα δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν, (το οποίο μπορεί να είναι και ασύρματο) και ειδοποιούνται αμέσως όλα τα τηλέφωνα ανάγκης, που εγγράφως έχουν γνωστοποιηθεί από το συνδρομητή (προσωπικός γιατρός, συγγενικά πρόσωπα κλπ) ενημερώνοντας για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιστατικού.

Ειδοποιείται το συντομότερο ο υπεύθυνος τεχνικός εγκαταστάτης του συστήματος.

Ενημερώνεται ο συνδρομητής  μετά τη λήψη του σήματος και εφόσον δεν υπάρχει αποκατάσταση. (Το σύστημα συναγερμού έχει αυτονομία λειτουργίας χωρίς ηλεκτρικό αρκετές ώρες).

Ειδοποιείται το συντομότερο ο υπεύθυνος τεχνικός και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση του συστήματος.

Η Karatzas Protect έχει τη δυνατότητα καταγραφής για το ποιος χρήστης και τι ώρα ενεργοποίησε η απενεργοποίησε το σύστημα (ΟΝ-OFF). Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά ο συνδρομητής και να του υποβάλλεται, στο τέλος του μήνα, σχετική κατάσταση σημάτων, εφόσον το ζητήσει.

Κάθε πληροφορία για τα σήματα του συστήματος συναγερμού και την πορεία λειτουργίας του, δίνεται στο συνδρομητή από τους χειριστές της Karatzas protect  αποκλειστικά και μόνο όταν αυτός αναφέρει τον ειδικό τετραψήφιο κωδικό αναγνώρισης έτσι ώστε α διατηρείται το απόρρητο των κινήσεών του.