Μάρτιος 2019

-: Μαρ, 2019 / Karatzas

P2P &P2MP wireless bridging

Το ασύρματο δίκτυο που προσφέρεται στον εταιρικό αλλά και οικιακό πελάτη στηρίζεται στις τεχνολογίες σημείο προς σημείο και σημείο σε πολλαπλά σημεία ασύρματης σύνδεσης. Έτσι από τους κόμβους του ...