Ασύρματα Δίκτυα

Η εταιρία μας από την 1-1-2017, έστησε και άρχισε να λειτουργεί τον πρώτο κόμβο ασύρματων επικοινωνιών και δικτύων Wireless Metropolitan Area Network (WMAN).
Ο κόμβος στήθηκε σε κεντρικό σημείο του νομού Τρικάλων και είναι σε θέση που μπορεί να καλύψει της ανάγκες ασύρματης δικτύωσης όλου του νομού Τρικάλων, αλλά και τμήμα του νομού Καρδίτσας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επεκταθεί το δίκτυό μας σε όλο σχεδόν τον Θεσσαλικό κάμπο.
Η εταιρία μας έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ με αριθμό μητρώου 16-059 υπό καθεστώς ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.